‘Laadpalen maar beperkt toegestaan bij snelweg-tankstations’

Tanklocaties langs snelwegen worden geclusterd geveild. De hoogste bieder betaalt vaak vele miljoenen om zo’n locatie vijftien jaar te mogen exploiteren, al zijn er regelingen van kracht die het voor de bestaande concessiehouder relatief voordelig en dus eenvoudig maken om die gunning bij de eerste ronde één keer te verlengen. Daarna is de markt dan weer volledig open voor de volgende exploitant.
RTL concludeert dat er van de elektrificatie van het wagenpark nog maar weinig te merken is bij deze veiling. Dat komt doordat de pomphouders niet of slechts beperkt eigen snelladers mogen plaatsen. Die laders mogen slechts een bijrol spelen in het hele concept, want het tanken van brandstoffen moet de hoofdrol spelen op zo’n locatie. Het laden kan dan vaak wel op dezelfde rustplaats, maar dan bij laders van bedrijven als Fastned of Ionity. Laders van Shell Recharge of BP Pulse zíjn er natuurlijk wel, maar mogen op veel plekken niet de hoofdrol gaan spelen.
“Er is een harde strijd gaande tussen uitbaters van laadstations en de tankwereld”, zegt Wiebe Alzerda Winkel van adviesorgaan BZO Tankstations tegen RTL. “De laadpaalbedrijven willen dat het laden en het tanken gescheiden zijn, de tankstations willen het combineren.”
Deze strijd leidt geregeld tot rechtszaken. In 2021 was er bijvoorbeeld heel wat te doen over Shell-station Peulwijk-Oost langs de A4 bij Wateringen. Shell kreeg daar een vergunning voor vier snellaadpalen, maar die werd na een klacht van Fastned door de Raad van State weer ingetrokken. De reden: tegenover de vier snelladers stonden slechts zes reguliere brandstofpompen, zodat die vier laders volgens de Raad niet als ‘aanvullend’ konden worden gezien. Meer over deze zaak lees je bij het AD.

 

Dit nieuwsbericht verscheen origineel hier:  Read More