Wat betekenen alle afkortingen omtrent elektrisch rijden en laden?

Geschreven door Passie Voor Laden

Passie Voor Laden biedt je een plek om overzichtelijk te zien welke laadpassen er zijn. We helpen je kiezen welke laadpassen in welke situatie het interessantst zijn.

Wanneer je je wilt verdiepen in elektrisch rijden, laadpassen en laadpalen, wordt je doodgegooid met afkortingen. En op het eerste oog lijkt het ook nog allemaal op elkaar.

Maar welke afkorting staat nou waarvoor en wat is het verschil?

We geven je daarom graag wat extra informatie over het jargon rondom het opladen van je auto. Zo kun jij je goed oriënteren op het gebied van laadpassen en laadpalen!

CPO

CPO is een veelgebruikte term. Het staat voor Charge Point Operator. In de volksmond meestal laadpaalaanbieder genoemd.

Een CPO verzorgt de bezorging van de laadpalen, installatie, onderhoud en de distributie van elektriciteit naar laadpalen en ze hebben een pechservice. Denk bijvoorbeeld aan partijen als New Motion, Innogy, Allego en Ionity.

Er zijn in ons land tientallen CPO’s die laadpalen plaatsen en beheren. Zij bepalen zelf het tarief van hun laadpaal, dat eigenlijk altijd bestaat uit een bepaald bedrag per kWh, al dan niet aangevuld met een starttarief en/of tarief per tijdseenheid.

(e)MSP

MSP betekent mobility service provider. Het bedrijf of de organisatie achter een laadpas wordt ook wel de Mobility Service Provider, of kortweg MSP genoemd.

Zij regelen de afhandeling van je laadsessies met de verschillende CPO’s en sturen je aan het eind van de maand één overzichtsfactuur. Voor deze dienstverlening rekenen MSP’s een bepaald tarief.

Behalve de prijs van de laadsessie zoals deze door de CPO is betaald, betaal je aan de MSP vaak iets extra’s in de vorm van een opslag per kWh, een starttarief en/of een vast abonnementsbedrag.

Een aanbieder van laadpassen i.c.m. laadapps of andere online oplossingen wordt ook weleens een eMSP genoemd, ofwel electric mobility service provider.

(e)MSP’s verkopen producten en services. Denk aan een laadabonnement, de laadpas en/of een app. Betalingen verlopen via deze partijen (denk aan New Motion of Maingau).

Sommige CPO’s verzorgen ook MSP producten en services, maar over het algemeen verlenen MSP’s geen CPO producten en diensten.

De tarieven van CPO’s, MSP’S en eMSP’s bepalen gezamenlijk de prijs van jouw laadsessies.

Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is bijv. Allego een CPO, maar leveren ze ook de Smoov app. De term CSP zou daarvop dus eerder van toepassing zijn.

CSP

CSP staat voor Charging Service Provider. Een CSP is een bedrijf dat bijdraagt aan de oplaadindustrie voor elektrische voertuigen. Ze kunnen een CPO, (e)MSP of beide zijn. Naarmate de markt groeit, zien we meer samenwerkingen, maar ook meer uiteenlopende taken en bedrijven en dus nieuwe servicelijnen. Een bedrijf definiëren als CPO of eMSP wordt steeds moeilijker, dus worden ze weleens gegroepeerd onder de noemer CSP.

AC en DC laden

Met een AC laadpunt wordt een standaard laadpaal bedoeld. Een gewone publieke- of thuislaadpaal levert wisselstroom, dus daarmee kan je AC-laden. De auto zet deze elektriciteit met een ingebouwde omvormer zelf om in DC (gelijkstroom), zodat de elektriciteit in de batterij opgeslagen kan worden.

Een DC laadpunt is een snellader. Doordat gelijkstroom minder weerstand heeft, kan je met deze elektriciteitssoort sneller laden. Snellaadpunten zijn dan ook DC-laders.

AC-laden is voordeliger dan DC-laden. Dit komt doordat de AC-laadpaal zelf voordeliger is en ook lagere aansluitkosten heeft. Doordat de stroom direct uit het net komt hoeft er bij een AC-laadpaal geen omvormer in de paal geïnstalleerd te worden, wat bij een DC-laadpaal wel noodzakelijk is.

Afkortingen voor verschillende soorten auto’s

EV staat natuurlijk voor electric vehicle. Een elektrische auto dus, die je oplaadt met een stekker, laadpaal en laadpas.

BEV is een battery electric vehicle. Deze elektrische auto rijdt volledig op de batterij. Ook de term FEV wordt hiervoor gebruikt, dat staat voor full electric vehicle

PHEV is een plug-in hybrid electric vehicle. Deze auto rijdt op zowel fossiel als elektrisch. Dus als je accu leegraakt, kun je overschakelen op benzine. Deze heeft ook een stekker. 

ICE is een internal combustion engine, oftewel een brandstofmotor. Die kan worden aangedreven door benzine, diesel of gas.

HEV (of MHEV) is een (mild) hybrid electric vehicle. Deze heeft net als de PHEV een ICE (internal combustion engine) dus rijdt op fossiele brandstof. En de elektrische actieradius is kleiner dan die van een PHEV. Belangrijkste verschil is nog dat deze geen stekker heeft om op te laden.

FCEV is een auto die wordt aangedreven op waterstof en staat voor fuel cell electric vehicle. In een waterstofauto wordt waterstof omgezet in elektriciteit, vandaar dat deze ook aangeduid wordt als elektrische auto. 

LEV’s zijn kleinere elektrisch aangedreven vervoersmiddelen zoals scooters en fietsen. De afkorting staat voor light electric vehicle