Prijzen bij openbare laadpalen nog altijd niet inzichtelijk

Dit weekend bleek al dat het heel lastig is om duidelijk te maken wat elektrisch rijden nu precies kost. Voor EV-rijders die afhankelijk zijn van openbare laadpalen, is dat nog veel lastiger. Radar deed onderzoek onder 1.600 van hen. 80 procent van die mensen wil graag vooraf weten wat het laden gaat kosten, wat vooral de vraag oproept waarom die resterende 20 procent daar kennelijk geen interesse voor kan opbrengen. Slechts 13 procent van de respondenten geeft aan dat de prijs van openbaar laden in alle gevallen vooraf duidelijk is. In driekwart van de gevallen blijkt dat tarief geregeld slechts achteraf, als de factuur binnenkomt. 44 procent van de ondervraagden geeft aan dat het bedrag op die factuur af en toe een forse tegenvaller is. Behalve de prijs per kWh zijn ook de bijkomende kosten, zoals eventuele starttarieven of een opslag per minuut, vaak reden voor verrassingen achteraf.
De vaagheid op het gebied van laad-tarieven geldt bij zowel snelladers als openbare ‘langzame’ laadpalen. Hoewel de helft van de ondervraagden vooraf in een app op zoek gaat naar het tarief, blijkt dat daar vaak niet te vinden. Ook de website van de laadpaal-leverancier in kwestie blijkt niet altijd actueel.
Nu is er een vrij simpele oplossing voor al deze problemen, in de vorm van een laadpas waarbij altijd hetzelfde tarief geldt. Die mogelijkheid is echter niet bij iedereen bekend, blijkt ook uit dit onderzoek. Slechts de helft van de respondenten weet dat zulke passen bestaan. 58 procent van de EV-rijders heeft meer dan één laadpas, waarvan twee derde aangeeft dat ‘voor de zekerheid’ te hebben. Bij 40 procent is de waaier aan passen bedoeld om overal het laagste tarief te kunnen betalen, maar Radar merkt terecht op dat dat weinig zin heeft als die tarieven niet duidelijk zijn.
Ongeveer een jaar geleden trok de Consumentenbond ook al de conclusie dat laad-tarieven vaak nauwelijks inzichtelijk zijn. Vanuit zowel de landelijke als de Europese politiek klinkt steeds vaker de roep om hier wat aan te doen, dus wellicht zal de situatie op dit vlak in de komende jaren wel verbeteren.

 

Dit nieuwsbericht verscheen origineel hier:  Read More